Veebisaidi privaatsussätted

Kogume oma kasutajate kohta vaid veebisaidi poolt automaatselt kogutavat statistilist informatsiooni. Alltoodu on vaid standardne Privaatsussätete kokkulepe. Kaitseme oma veebisaidi kasutajate privaatsust hoolikalt; antud sätted reguleerivad teie personaalse informatsiooni kasutamist meie poolt.

I. Missugust informatsiooni me kogume?

Me võime koguda, säilitada ja kasutada alljärgnevat personaalset informatsiooni:
1. Info teie veebilehe külastuste ja kasutamise kohta;
2. Info meievaheliste mistahes tehingute kohta või tehingute kohta, mis on seotud antud veebilehega, sh igasugune informatsioon, mis on seotud teie poolt ostetud kaupade või teenustega;
3. Info, mille olete meile esitanud registreerimisel ja/või lisamisel end meie veebilehe teenuste kasutajaks ja/või e-posti teel teavituste saamiseks.

II. Veebilehe külastustega seotud informatsioon

Võime koguda infot teie arvuti ja teie veebisaidi külastuste kohta, nt IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp, viiteallikas, külastusaja pikkus ja lehekülje vaatamiste arv. Võime antud informatsiooni kasutada veebilehe administreerimisel eesmärgiga parendada veebilehe kasutusmugavust ja arendada turundustegevust.
Paljud interneti kasutajad on mures oma privaatsuse ja interneti "küpsiste" pärast. "Küpsised" on väikesed failid, mida kasutatakse teie poolt esitatud informatsiooni säilitamiseks. See veebisait kasutab "küpsiseid" teie eelistuste salvestamiseks. Näiteks võib veebileht meeles pidada, millist lehekülge te külastate, eesmärgiga muuta teie järgmine külastus mugavamaks (näidates rohkem informatsiooni selle poe asukohas). Juhul, kui teile ei meeldi "küpsiste" olemasolu, saate siiski need deaktiveerida oma veebilehitsejas rubriigis "Interneti võimalused". Sellel on kahjuks negatiivne mõju veebilehtede kasutusmugavusele, sh antud veebilehe kasutusmugavusele.

III. Personaalse informatsiooni kasutamine

Antud veebisaidil esitatud personaalset informatsiooni kasutatakse antud privaatsussätetes väljatoodud eesmärkidel või veebilehe muudes olulistes osades.
Lisaks nimetatud privaatsussätetes toodud kasutusviisidele võime kasutada teie personaalset informatsiooni:
1. Veebisaidi külastamise personaliseerimise taseme parandamisel;
2. Et saata teile kas posti, e-posti või muu sarnase tehnoloogia abil informatsiooni (mitte turundussuhtlusega seotud) juhul, kui me oleme arvamusel, et võiksite sellest informatsioonist olla huvitatud;
3. Et saata teile kas posti, e-posti või muu sarnase tehnoloogia abil meie ettevõttega seotud turundusinformatsiooni, kui me oleme arvamusel, et võiksite sellest informatsioonist olla huvitatud;

IV. Muud sätted

Lisaks muudele antud sätetes välja toodud mõistlikult vajalikele punktidele, võime me teie kohta avaldada informatsiooni, juhtudel:
1. Kui oleme seaduse alusel selleks teatud ulatuses kohustatud;
2. Kui see on seotud õiguslike toimingute või võimalike õiguslike toimingutega;
3. Meil on vajadus teostada või kaitsta oma seaduslikke õigusi (sh teistele isikutele informatsiooni esitamine, eesmärgiga ennetada pettusi või vähendada krediidiriske);
4. Mistahes ettevõtte või vara ostjale või müüjale (või võimalikule tulevasele ostjale või müüjale), kellele me müüme või kellelt me ostame (või kaalume eeltoodut).
Me ei edasta teie personaalset informatsiooni kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui see on ette nähtud käesolevates privaatsussätetes.

V. Rahvusvaheline andmete edastamine

Meie poolt kogutavat informatsiooni võidakse säilitada, töödelda ja üle kanda riikide vahel, kus tegutseme eesmärgiga võimaldada meil kasutada informatsiooni vastavalt käesolevatele privaatsussätetele.

VI. Personaalsete andmete turvalisus

Rakendame mõistlikke ettevaatusabinõusid, vältimaks teie personaalse informatsiooni kaotamist, väärkasutamist ja muutmist. Loomulikult on andmete interneti teel edastamine ebaturvaline ning me ei garanteeri interneti teel saadetavate andmete turvalisust.

VII. Sätete täiendused

Reserveerime endale õiguse muuta oma informatsiooni kasutamise praktikat ja antud privaatsussätete tingimusi. Selle veebisaidi kasutamisel loetakse teid nõustunuks veebisaidi kasutamise ajal kehtinud privaatsussätetega. Järgnevate veebilehe külastuste ajal loetakse teid privaatsustingimustega nõustunuks. Me reserveerime endale õiguse muuta privaatsusteadet mistahes ajal.