Polityka dot. plików cookie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych praktyk informacyjnych oraz zapisów niniejszego Powiadomienia o Prywatności, oraz do zastosowania zmienionych praktyk do wszelkich posiadanych przez nas informacji o tobie. Używając tej strony wyrażaasz zgodę na zasady tego Powiadomienia o Prywatności w formie obowiązującej w chwili wykorzystania. Każde przyszłe uzyskanie dostępu do tej strony nastęujące po zamieszczeniu poprawionego Powiadomienia o Prywatności zostanie uznane za twoją akceptację tego Powiadomienia o Prywatności w poprawionej formie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego Powiadomienia o Prywatności w każdej chwili.