Oświadczenie

Hakimian Global LLC LLC nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę lub uszczerbek (pośredni, bezpośredni, wynikający lub inny), które mogą zaistnieć bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia informacji, usług, odnośników do stron internetowych lub materiału zgromadzonego na tejże stronie internetowej, jak również wynikające z braku umiejętności obsługiwania się stroną internetową, bez względu na okoliczności ich zaistnienia. Wyłączenie z odpowiedzialności jest regulowane prawnie. Dezaktualizacja któregokolwiek z postanowień w niniejszym Regulaminie nie ma wpływu na ważność pozostałych.