Cookies policy

Vyhradzujeme si právo na zmenu našich informačných postupov a podmienok ochrany osobných údajov a taktiež použitie zmenených postupov u všetkých informácií, ktoré máme o vás. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že akceptujete oznam o ochrane osobných údajov tak, ako je uvedené v čase vášho použitia webovej stránky. Akýkoľvek budúci prístup na túto webovú stránku po umiestnení revidovaného oznámenia o ochrane súkromia sa považuje za vašu akceptáciu tohto oznámenia o ochrane súkromia. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť toto oznámenie o ochrane súkromia.